Vytvorené: pred 2 týždňami

Sfumato (Splývavé čtení) aneb Čtení pro všechny děti

Cieľ

Zoznámenie s technickými základmi nácviku čítania prostredníctvom metodiky Sfumato zameranej najmä na dielčie ciele:

  • znalosť charakteru jednotlivých hlások s využitím medzipredmetových vzťahov pri ich vyvodzovaní
  • nápravné cviky pri nesprávnej dikcii (hlasitosť a výslovnosť)
  • dodržiavanie metodických krokov s ohľadom na dyslektických žiakov (čítacie tempo), delenie žiakov na skupiny podľa rýchlosti čítania (individuálny prístup)
  • využitie učiteľovej mimiky pri učení hlások
  • využitie problémového vyučovania pri vytváraní predstáv grafickej podoby písmen
  • identifikácia príčin vzniku nesprávnych čitateľských návykov (prevencia vzniku dyslektických manifestácií)


Lektorka

Mgr. Iva Ondráčková, riaditeľka ZŠ, ČR


Organizačné info

  • Výuka sa uskutoční v ôsmich blokoch po dvoch vyučovacích hodinách.
  • Konkrétne časy a dátumy nájdete vždy u jednotlivých seminárov na webovej stránke www.abcmusic.cz

27 január -
29 január 2022
on-line, CZ
EUR 100

Linky:

Sfumato (Splývavé čtení) aneb Čtení pro všechny děti