Vytvorené: pred 11 mesiacmi

Senzorické typy rodiča a dieťaťa

Veľmi dôležité je pamätať, že poznanie svojho senzorického štýlu a senzorického štýlu dieťaťa napomáha zvládať situácie v rodine čo najlepšie. Keď deti a rodičia a deti napĺňajú svoje zmyslové potreby, život sa stáva oveľa hladší a plynulejší.

Poznať zmyslové vzorce rodiča a dieťaťa odborníkovi pomôže pri podpore rodičov, ako porozumieť správaniu a reakciám detí a ako uchopiť niektoré výchovné situácie.

Lektor

Mgr. Monika Boričová

Organizačné info

  • čas : 9.00 - 15.00

13 marec 2023
online, SK
EUR 75

Linky:

Senzorické typy rodiča a dieťaťa