Vytvorené: pred mesiacom

Senzorická integrácia attachmentu v školskom prostredí

Vývinové problémy môžu narušiť vytváranie citového puta a schopnosť samoregulácie emocionálnych stavov. Následne sa to začne prejavovať na problémoch dieťaťa v správaní, učení, prežívaní… Ak necháme dieťa nasledovať jeho vnútorné vedenie, zvyčajne robí to, čo je pre jeho nervový systém najlepšie. Aj v školskom prostredí dieťa potrebuje integrovať senzorické podnety, emočné prežívanie, kognitívny výkon…


Obsahom seminára je zamyslieť sa nad tým, ako môžeme v tejto oblasti pomôcť dieťaťu v školskom prostredí.


Lektorka

Mgr. Monika Boričová


Organizačné info

Čas: 09:00 – 15:00

možné zaradiť aj ako adaptačné vzdelávanie


22 január 2021
on-line, SK
EUR 65

Linky:

Senzorická integrácia attachmentu v školskom prostredí