Vytvorené: pred 5 mesiacmi
SANDPLAYING – komplexný kurz využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii
Sandplaying terapia aplikuje Gestalt terapeutický prístup do tvorivej hry s objektmi v pieskovisku. Využíva sa na diagnostiku (väčšie porozumenie situácií z pohľadu prítomných emócií, potrieb, zdrojov, posolstva atď.) aj na terapiu (liečbu). Dieťa/dospelý/rodina sa pri nej hrá s pieskoviskom a má k dispozícii rôzne objekty, postavičky, zvieratá a drobné predmety, s pomocou ktorých stavia scény, situácie. Sypký piesok je navyše pre klienta príjemným materiálom, ktorý môže presýpať, premiestňovať, kopiť a má takto aj relaxačné účinky. Klient sa pri hre uvoľní a ľahšie tak nadviaže s terapeutom kontakt, ľahšie hovorí o svojich strachoch, ťažkých životných situáciách (napr. o rozvode rodičov, o smrti blízkej osoby), často prejaví smútok, sklamanie, hnev, bolesť, vedie nás svojim vnútorným svetom a niekedy aj sám pomenováva, čo potrebuje, čo by mu pomohlo.

Komu je určený
Komplexný kurz Sandplaying je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie.

Lektor
Mgr. Alena Vávrová

Dátumy konania a témy komplexného kurzu 
čas od 10.00 – 18.00 (štvrtok); 9.00 – 18.00 (piatok); 9.00 – 12.30 (sobota)
01.-03. 10. 2020
  • úvod do Sandplaying, 
  • rozdiel v spontánnom a riadenom pieskovisku, 
  • priebeh (proces a obsah) stretnutia, 
  • využitie Sandplaying s ohľadom na vek klientov
  • preterapia a sprevádzanie prostredníctvom Sandplayingu
22.-24. 10. 2020                
  • Sandplaying v kontexte diagnostiky, poradenstva a terapie, 
  • Sandplaying v rámci terapeutického procesu s ohľadom na jednotlivé fázy, hlavne so zameraním na budovanie sebavedomia klienta a prácu s jeho zdrojmi.
19.-21. 11. 2020
  • Sandplaying v práci so sebaprijatím klienta,
  • Sandplaying pri práci s rodinou, vzťahmi, skupinou
  • ďalšie integračné funkcie Sandplayingu

Iné info
Možnosti využitia Sandplaying v praxi sú rozsiahle, obsahovo plné rôznych tém. Preto lektorka Mgr. Alena Vávrová ponúka rozšírený a intenzívny kurz, ktorý sa jednotlivým témam venuje viac do hĺbky spolu s praktickými nácvikmi účastníkov. 
Každý účastník obdrží skriptá v českom jazyku.