Vytvorené: pred 5 mesiacmi

Sandplaying

Využitie herného pieskoviska v diagnostike a terapii detí.

V rámci workshopu sa naučíte pracovať s pieskoviskom tak, aby ste ho mohli flexibilne využívať v práci s deťmi i dospelými, vedeli využiť jeho potenciál diagnostický i terapeutický.

Workshop bude obsahovať časť teoretickú aj praktickú, nácvikovú i sebaskúsenostnú.


Lektor

Mgr. Alena Vávrová, psychologička a psychoterapeutka pre deti, dospelých a celé rodiny, riaditeľka a lektorka Institutu dětského poradenství a terapie INDEPT a trénerka v Institutu pro výcvik v Gestalp terapii v Prahe. Dlhé roky sa orientovala na prácu s deťmi z rodín so závislosťami, viedla skupinovú aj individuálnu terapiu detí a dospelých, v súčasnosti ma súkromnú prax pre deti a rodiny v Prahe. Sandplaying sa naučila používať od Christine Stevens (Anglicko) a Felicie Caroll (USA) – Gestalp terapeutický prístup a Madeleine De Little (Kanada)- prístup V. Satirovej. Je jej každodenným obľúbeným nástrojom na prácu s deťmi, dospelými a rodinami.


Organizačné info

  • piatok od 10,00-18,00, sobota 9,00-17,00
  • bližšie info k platbe po prihlásení
  • Vaše miesto na kurze je záväzné až po uhradení poplatku. Následne obdržíte potvrdzujúci email. 
  • Ak sa prihlásite, no nebudete sa môcť zúčastniť, je potrebné si nájsť za seba náhradu. Poplatok za seminár v prípade neúčasti organizátori nevracajú.
  • Prihlásením a úhradou zároveň akceptujete podmienky účasti, platby a stornopoplatku.


14 apríl -
15 apríl 2023
Žilina, SK
EUR 170

Linky:

Sandplaying