Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Samoregulácia verzus sebakontrola

Obsah

  • Aký je rozdiel medzi samoreguláciou a sebakontrolou?

  • Aká je neurobiológia a neuropsychológia ohľadom týchto dvoch pojmov?

  • Čo je skôr?

  • Aké sú dôsledky nedostatočného rozvoja samoregulácie?

  • Aký dopad to má na sebakontrolu? 

  • Aké sú prejavy nedostatnočnej sebaregulácie a sebakontroly?

Kurz je vedený formou kazuistík z praxe.

Lektor
Mgr. Moniku Boričová

Organizačné info

11 október 2021
ONLINE cez ZOOM, SK
EUR 65

Linky:

Samoregulácia verzus sebakontrola. ONLINE