Vytvorené: pred mesiacom

Psychoterapeutické minimum v školskej praxi

Cieľ

 • Poskytnúť pedagogickým aj odborným pracovníkom v školách a školských zariadeniach teoretický rámec, ktorý vymedzuje hranice medzi normou a patológiou u detí s psychickými ťažkosťami.
 • Účastníci a účastníčky sa zoznámia s charakteristikami psychických porúch a možnosťami pedagogickej a terapeutickej intervencie.
 • Webinár poskytuje základný prehľad o najčastejších psychických poruchách v detskom a adolescentnom veku. Zameria sa aj na prejavy, ktoré by učiteľ alebo učiteľka nemali prehliadnuť.
 • Lektorka sa bude venovať aj popísaniu vplyvu vnútorného prežívania detí s psychickými problémami na ich školský výkon a správanie sa v školskom prostredí.


Pre koho

Kurz je určený odborným a pedagogickým pracovníčkam a pracovníkom pôsobiacich predovšetkým v školských zariadeniach. Vítaní sú aj ostatné a ostatní, ktorých táto téma oslovila.


Lektor

PhDr. Nora Gavendová

 • špeciálna pedagogička a psychoterapeutka s viac ako 30-ročnou odbornou praxou. Pôsobí na škole pri Psychiatrickej nemocnici v Opave. Má aj svoju súkromnú prax, v ktorej sa okrem psychoterapie venuje supervíznej práci.
 • Externe pracovala takmer 10 rokov na linke dôvery.
 • Absolvovala komplexný výcvik v integratívnej psychoterapii, komplexní výcvik v kognitivno-behaviorálnej terapii podľa kritérií EU a supervízny výcvik. Akcent jej terapeutickej práce je kladený na uplatňovanie kognitivno-behaviorálnych intervencií, ktoré sú dobre použiteľné nielen v terapeutickej, ale i pedagogickej práci.


Organizačné info

 • čas konania: 14,00 – 17,15 hod.
 • online cez ZOOM
 • Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu
 • V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.
23 apríl 2024
on-line, SK
EUR 35

Linky:

Psychoterapeutické minimum v školskej praxi