Vytvorené: pred 11 mesiacmi
Psychológia inkluzívnej školy

Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre odborníkov z oblasti vedy, výskumu a praxe – učiteľov, asistentov učiteľov, špeciálnych pedagógov, psychológov, logopédov, sociológov, sociálnych pracovníkov a tiež všetkých tých, ktorých zaujíma mimoriadne aktuálna téma inklúzie v procese edukácie, inkluzívneho vzdelávania a inkluzívnej školy, manažmentu a leaderstva v inkluzívnej škole, spolupráce školy a rodiny pri podpore duševného zdravia detí, poznávania osobnosti žiakov inkluzívnej školy, sociálnej klímy a vzťahov v triedach s intaktnými a integrovanými deťmi, kariérového poradenstva žiakov inkluzívnej školy, multidisiciplinárnych tímov a i. Konferencia vytvorí platformu na výmenu teoretických vedomostí, výsledkov výskumu, praktických skúseností, nápadov, myšlienok, návrhov v tejto oblasti vedy, výskumu a praxe.


Pozvaní sú odborníci a hostia z Talianska, Litvy a Českej republiky. Inšpiráciou pre usporiadanie konferencie sú skúsenosti odborníkov s deťmi a mladými ľuďmi, ktorým súčasná moderná individualizovaná doba a jej výdobytky najmä v oblasti technológií, detstvo a dospievanie komplikujú, na druhej strane im slúžia ako prostriedky pre osobnostný rozvoj a pomoc v krízach.


22 október 2019
Bratislava, SK
EUR 20

Linky:

Psychológia inkluzívnej školy

O nás Tipy Podmienky