Vytvorené: pred mesiacom

Problémové správanie vs. poruchy správania

Z obsahu

Aké sú rozdiely medzi žiakmi s problémom v správaní a žiakmi s poruchou správania? Časová dimenzia, náprava, reedukácia a kompenzácia nežiaduceho spôsobu správania. 

 • Prejavy problémového správania,
 • metódy ich zvládnutia,
 • kedy a ako konfrontovať rodičov žiakov s problémovým správaním, ň
 • ktoré ale neklasifikujeme ako poruchy správania
 • zásadné rozdiely medzi problémovým alebo nežiaducim správaním a poruchami správania 
 • možné príčiny nežiaducich prvkov v správaní,
 • prevencia resp. predchádzanie nežiaducich prejavov v správaní žiakov počas pobytu v škole

Lektorka

Mgr. Monika Ferenčíková


Cieľová skupina

 • rodičia,
 • pedagógovia (I. a II. stupeň ZŠ)
 • pomáhajúce profesie, začínajúci sociálni pedagógovia a školskí špeciálni pedagógovia,
 • pedagógovia ŠZŠ


Organizačné info

 • čas konania: 17.00 - 19.00 hod.
 • aplikácia ZOOM
 • po prihlásení sa na webinár príde dôležitá informácia e-mailom
8 apríl 2021
on-line, SK
EUR 20

Linky:

Problémové správanie vs. poruchy správania