Vytvorené: pred mesiacom

Pracujme na tom, čo funguje. Na riešenie orientovaný prístup pre prácu so školskými triedami.

Pracujete s triedami, kde učitelia, psychológovia aj samotní žiaci majú hlavu v smútku z toho, ako tam nič poriadne nefunguje? Krik, nadávky, nepozornosť … máte pocit, že je to kolobeh neustáleho napomínania a prerušovania hry alebo výuky?

Žiadajú Vás o pomoc a podporu učitelia s takýmito starosťami a vy ste tiež na rozpakoch čo s tým?


WOWW – Work On What Works je systemický prístup v motivovaní a koordinovaní „problémových tried“ smerom k užitočne definovaným cieľom. Prístup vytvorili priekopníci Krátkej na riešenie orientovanej terapie (SFBT), Insoo Kim Berg a David Schuts, prvýkrát spustili program na veľmi problémovej mestskej škole na Floride v roku 2002. Odvtedy bol zavedený a používaný v mnohých ďalších mestách a krajinách, overovaný pre efekt prístupu. Pomohol triedam s výrazne vysokou kriminalitou a záškoláctvom, nemotivovanosťou k učeniu, agresiou či šikanovaním.


Komu je určený

  • školskí psychológovia, učiteľ/ia, psychológovia, sociálni pracovníci/pedagógovia, terapeuti


Lektorky:

Jarmila Tomková, Alica Kopernická  

Lektorky Alica a Jarka používajú či používali vo svojej školsko - psychologickej praxi v rôznych typoch tried a tak Vám sprostredkujú túto skúsenosť. Je to zrozumiteľný nástroj pre psychológov, pedagógov a iných odborníkov, ktorí pracujú na škole alebo školy navštevujú dištančne.Organizačné info

  • Organizátor: ViaSua o.z.
  • dva dni, vždy v čase 9:00 – 15:30 hod., online