Vytvorené: pred 2 týždňami

Práca s párom a rodinou

Cieľ a obsah

  • sprostredkovať interaktívnou formou základné východiská, ciele a metódy, ktoré je možné používať v kontexte práce s partnermi v kríze, alebo pri spoločnej práci s celou rodinou
  • prostredníctvom minilekcií, videí a krátkych cvičení v podskupinách účastníci získajú náhľad aj zážitok pre prax
  • video aj živé ukážky rozhovorov s pármi a rodinami
  • predstavenie rôznych modelov dobrej praxe


Komu je určený

  • pre tých, ktorí pracujú s pármi, partnerskými, rodičovskými, súrodeneckými skupinami alebo s celými rodinami


Lektori

Ivan Valkovič

Vlado Hambálek


Organizačné info

  • čas konania : 18.00 - 20.00 hod., 2x 2 hodiny večer
  • Organizátor: Coachingplus
  • Cena 40 € je za dva dvojhodinové webináre
  • Webinár sa bude odohrávať v prostredí zoom
  • Prihlásiť sa je potrebné mailom na mihalkova@coachingplus.org
11 január -
12 január 2021
on-line, SK
EUR 40

Linky:

Práca s párom a rodinou