Vytvorené: pred 9 mesiacmi
Práca s emóciami v poradenskom procese

Program pozostáva z troch dvojdňových modulov - workshopov:


1. Efektívny pomáhajúci rozhovor - termín 10. - 11. október 2019

2. Práca s emóciami v poradenskom procese - termín 22. - 23. november 2019

3. Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore - termín 17. - 18. december 2019Komu je určený

Workshop je určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci vedú rozhovory, ktoré by mali, mohli byť pomáhajúce – psychológovia, sociálni pedagógovia, vychovávatelia...

Cieľová skupina však nie je obmedzená profesiou.


Zámery a ciele programu

Zámerom programu je predstaviť a precvičiť zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru, práce s emóciami klientov, ako aj zručnosti práce s motiváciou a odporom v poradenskom procese


Na konci workshopu by mali účastníci:

  • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany
  • vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať jeho silné stránky, jeho kompetencie a zručnosti
  • viesť rozhovor takým spôsobom, aby splnomocňoval klienta k motivácii a zmene
  • vedieť pracovať s vlastnými emóciami a emóciami klienta a riešiť rôzne záťažové situácie počas rozhovoru
  • vedieť pracovať s odmietaním a odporom


Lektori

Mgr. Vladimír Hambálek

Psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre KPT), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov), tréner manažérskych zručností.

PhDr. Ivan Valkovič

Psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor a garant supervízneho výcviku (Asociácia manželských a rodinný poradcov a sociálnych pracovníkov), tréner manažérskych zručností, dlhoročný facilitátor psychoterapeutických výcvikov v PCA.


Organizačné informácie

Účastníci workshopu dostanú ku každému stretnutiu študijné materiály.


Forma vzdelávania

-            analýza video ukážok

-            živé demonštrácie

-            analýza kazuistík

-            praktický tréning v menších skupinách, resp. dvojiciach

-            cvičenia

-            skupinová supervízia

-            individuálna supervízia práce

 

Cena každého modulu je 95 €. Pri platbe vopred za všetky moduly je zľava 20 € z celkovej sumy.


Akreditácia

Workshopy sú akreditované Slovenskou komorou psychológov, za každý z nich je možné získať 13 kreditov MZ SR.

Kredity MŠVVaŠ SR v počte 12 za celé vzdelávanie pozostávajúce z 3. modulov je možné si uplatniť do konca roka 2019. 

22 november -
23 november 2019
Bratislava, SK
EUR 95

Linky:

Práca s emóciami v poradenskom procese

O nás Tipy Podmienky