Vytvorené: pred 6 mesiacmi
Práca s deťmi s poruchami správania

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Súčasťou je i náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.


Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií, psychológom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom ako aj študentom a študentkám príslušných odborov.

Počet účastníkov – maximálne 16.


Lektor

Mgr. Zuzana Zimová - špecializuje sa na témy vzťahovej väzby v rodinnom aj inštitucionálnom kontexte. Pracovala ako riaditeľka PPP a CPPPaP, v o.z.Návrat, aj ako supervízorka a metodička poradensko-psychologických služieb a odborných zamestnancov detských domovov na UPSVaR

10 október 2019
Žilina, SK
EUR 49

Linky:

Práca s deťmi s poruchami správania

O nás Tipy Podmienky