Vytvorené: pred rokom

Poruchy čítania a inkluzívna podpora: Ťažkosti s čítaním I.

Prvý blok vzdelávania prevedie novými teoretickými základmi porúch a ťažkostí v základnej školskej zručnosti. Znie to hrozne, ale je to zaujímavé: Simple view of reading, Garden Variety of Poor Readers, Pseudodyslexia a dyslexia, Prediktory porúch učenia v ranom veku a vstup do školy, model ťažkosti v čítaní s porozumením. 


Z obsahu

 • prakticky orientovaná teória o poruchách čítania a kontinuu slabých čitateľov (nepravá dyslexia, ako čítajú dysfatici, čitatelia v hraničnom pásme, čitateľ s intelektovým znevýhodnením a pod.)
 • oblasti hodnotenia čítania, vedieť vyčítať a čítať zo správ iného kolegu alebo zo správania dieťaťa
 • vedieť si prakticky zdiagnostikovať čitateľský vývin dieťaťa, ak odborná diagnostika viazne alebo je „trochu mimo“
 • mať prehľad a orientovať sa v tradičných a nových pomôckach pre podporu čitateľských zručností
 • pracovať podľa metodiky Spolučítanka


Komu je určený

 • školské podporné tímy
 • školský špeciálny pedagóg
 • školský psychológ
 • učiteľ primárneho stupňa
 • liečebný pedagóg
 • školský logopéd


Lektor

Erik Žovinec

 • Vyštudoval učiteľstvo pre mentálne postihnutých.
 • Pracoval ako špeciálny pedagóg, učiteľ, poradenský pracovník v oboch typoch poradní, viedol neziskovku pre rozvoj poradenských pracovníkov v Hlohovci.
 • Už 17 rokov robí výskum a učí na UKF v Nitre. Vymyslel viacero vecí pre nápravu porúch čítania napr. štandardizovaný test pre stredoškolákov ČISTA – Čítanie starších a metodiku Spolučítanka, ktorá sa používa v niektorých poradniach a školách v SR a ČR, slovenská verzia apky Tablexia.
 • Momentálne sa podieľa na školskej reforme (kapitola Podporné opatrenia) v rámci spolupráce s ŠPÚ


Organizačné info

 • čas: 16:00 - 19:00
 • akreditované
 • prvý z troch blokov (II.blok - 8.2.2023, III.blok - 13.3.2023)