Vytvorené: pred rokom

Poruchy autistického spektra

Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými aktuálnymi vedeckými poznatkami o Poruchách autistického spektra.


Čo môžete očakávať

12 hodín teoretického a praktického (videonahrávky, rozbory kazuistík) vzdelávania.


Obsah

 1. Stručná história diagnózy autizmu

 2. Autizmus v súčasných klasifikačných systémoch, pripravovaná MKCH-11 a čo z toho vyplýva pre klinickú prax

 3. Stručne prevalencia a etiopatogenéza PAS – čelíme epidémii autizmu?

 4. Prvé príznaky ochorenia z pohľadu rodičov a výskumu, možnosti skríningových metód

 5. Pochopenie príznakov ochorenia (s videoukážkami) a možnosti diagnostiky PAS

 6. Diskusia a výmena skúseností


Pre koho je určený

 • Psychológovia/psychologičky,

 • psychiatri/psychiatričky,

 • liečební pedagógovia/pedagogičky,

 • sociálni pracovníci/pracovníčky,

 • ľudia z pomáhajúcich profesií

Max. počet účastníkov je 16.


Lektor

Mgr. Hana Celušáková, PhD. 

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Pracuje ako klinická psychologička a psychoterapeutka prevažne s dospelými klientmi v CPR Kvapka. V rokoch 2015 – 2019 absolvovala postgraduálne štúdium na LF UK ako členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA pri LF UK. Aktuálne na LF v ACVA stále pôsobí ako členka diagnostického a výskumného tímu, podieľala sa tiež na tvorbe štandardov MZ pre diagnostiku PAS, publikuje odborné články, je členkou autorského kolektívu kníh: Máme dieťa s autizmom (2016) a Autizmus od A po S (2022).


Organizačné info

 • Stretnutie je v procese akreditácie Slovenskou komorou psychológov – 12 kreditmi.

 • Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity.

 • Za kredity sa poplatok hradí zvlášť (10eur). (Upozornenie: žiadosť o kredity si vopred zvážte, overte ich akceptáciu prípadným zamestnávateľom. Suma za úhradu kreditov Vám bude započítaná vo faktúre a následne už nie je možné svoju požiadavku stornovať.)

 • čas konania: štvrtok 9:00 – 12:30, 14:00 – 17:15, piatok 9:00 – 12:30 – 12 vyučovacích hodín

 • Workshop bude realizovaný cez platformu ZOOM, kde je možnosť zdieľať prezentáciu, videá, interaktívne klásť otázky.

13 október -
14 október 2022
on-line, SK
EUR 105

Linky:

Poruchy autistického spektra