Vytvorené: pred 5 mesiacmi
Porozumenie Traume a Disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu
Keď psychotraumatológiu definujeme veľmi široko ako oblasť, ktorá sa zaoberá všetkými nespracovanými skúsenosťami, ktoré majú dopad na súčasné fungovanie človeka, objavíme, že nám môže pomôcť porozumieť ťažkostiam veľkej väčšiny ľudí s duševnými (a aj mnohým s telesnými) ťažkosťami. Terapeuti často zisťujú, že traumatizovaní ľudia potrebujú špecifický prístup. Aby sme im porozumeli a dokázali im byť účinne nápomocní, aby sme neškodili, vyžaduje si to od terapeutov doplniť si vedomosti o pôsobení traumatického stresu na CNS. Vedieť rozpoznať jeho krátkodobé i dlhodobé a chronické následky. Traumatizácia vo vzťahovej väzbe predstavuje obzvlášť citlivé a boľavé miesto, pre život i liečbu. Súčasne hlbšie pochopenie vzťahovej väzby, jej vývinu i narušení dáva kontext toho, ako vzniká odolnosť (resiliencia) alebo naopak zraniteľnosť voči neskorším traumatickým skúsenostiam. 

Cieľ
Priniesť podstatné poznatky z psychotraumatológie, vďaka ktorým môžeme porozumieť dopadom traumatizácie, ale aj ich v rámci nevyhnutnej psychoedukácie vedieť objasniť klientom a pacientom. Predovšetkým umožnia orientáciu v terapeutickom procese a lepšiu vzájomnú spoluprácu na liečbe.

Cieľová skupina
Určené psychológom, psychoterapeutom a iným odborníkom pomáhajúcich profesií.

Lektor
Mgr. Hana Vojtová - klinická psychologička, psychoterapeutka. Pracovala na psychiatrickom odd. a v Dennom psychiatrickom a psychoterapeutickom stacionári v Trenčíne. Teraz pracuje v súkromnej praxi v Trenčíne. Absolvovala výcvik v PCA a základný výcvik v KIP. Venuje sa predovšetkým psychotraumatológii, je EMDR trénerkou, prezidentkou EMDR Slovensko, a zakladajúcou členkou Európskej spoločnosti pre traumu a disociáciu (ESTD). Spolulektoruje výcviky v psychotraumatológii a EMDR na Slovensku, v Thajsku, Číne a Belgicku. Jej psychoterapeutický prístup je ovplyvnený aj 12- krokovými svojpomocnými skupinami. V jej prístupe sa stretávajú cenné informácie, prax, súcit a múdrosť.

Organizátor
Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)
 
Organizačné info
Miesto konania :  Žilina
Čas: 1.deň od 09:00 – 18:00, druhý deň od 9:00 – 16:00
Cenu je potrebné uhradiť do 08.10.2020, neskoršia platba 135,-€
Min. počet: 10 účastníkov
 
Kredity 
V prípade záujmu zabezpečenie kreditov SKP (Slovenská komora psychológov) – 14 kreditov
23 október -
24 október 2020
Žilina, SK
EUR 120

Linky:

Porozumenie Traume a Disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

O nás Tipy Podmienky