Vytvorené: pred 7 mesiacmi
Pedagogický asistent v praxi

Cieľ seminára

Spoznať a naučiť sa pracovať so vzťahmi v triede, poznať typológiu rôznych osobností žiakov. Ako pracovať s príliš sebavedomými a súťaživými žiakmi alebo naopak aký prístup zvoliť k deťom so ŠVP, ktorí sú často považovaní za triednych outsiderov.

 

Obsah

  • aké problémové situácie a konflikty prináša prítomnosť dieťaťa so ŠVP a ako ich správne riešiť
  • čo sú to myšlienkové mapy a akým spôsobom ich využívať
  • techniky ako nevyhorieť v rizikovej práci v školstve
  • prečo je dôležité ponúkať štruktúrované úlohy a ako by mala štruktúrovaná úloha vyzerať
  • zásady štruktúrovaného učenia pri práci s dieťaťom so ŠVP alebo so žiakom s inou diagnózou


Komu je seminár určený

  • najmä začínajúcim a skúseným pedagogickým asistentom
  • pedagógom
  • zriaďovateľom a riaditeľom MŠ a ZŠ


Iné info

Účastník kurzu získava certifikát o jeho absolvovaní, ktorý môže využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu

17 január 2020
Bratislava, SK
EUR 139

Linky:

Pedagogický asistent v praxi

O nás Tipy Podmienky