Vytvorené: pred mesiacom

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť

2-dňový online seminár, v termíne 7.-8.5.2021

Vývinové štádiá v živote dieťaťa z pohľadu hlbinnej psychológie.

Hlbinná psychológia skúma psychický vývin dieťaťa v časovo špecifických fázach, (napr. orálna, análna, oidipálna, atď ), kde každá fáza má svoju vývinovú úlohu, previazanú s predchádzajúcou a ovplyvňujúcu nasledovnú fázu.

Zlyhanie v jednej fáze ovplyvňuje ďalšiu a vedie k fixácii, ktorá sa odráža v psychike dospelého človeka.


Obsah

12 hodín intenzívneho teoretického vzdelávania, s praktickými príkladmi

Cieľová skupina

Workshop je určený pre odborníkov z radov: psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov, ktorí sa v svojej práci venujú deťom, rodine, dospelým. 

Lektor

PhDr. Lygia Bátovská

Organizačné info

Online prihlásenie TU:

7 máj -
8 máj 2021
online, platforma ZOOM, SK
EUR 120

Linky:

ONLINE-Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť alebo……