Vytvorené: pred 3 týždňami

On-line kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov

Kurz Posunkový jazyk je veľmi zaujímavý, vynaliezavý a hlavne zážitkový. 

Organizátori dbajú na kvalitné vzdelávanie, prezenčné interaktívne workshopy zamenili za online vzdelávanie. Má to viacero výhod, medzi ktoré patrí aj to, že sa účastníci vedia pripojiť z ktoréhokoľvek miesta v dohodnutú hodinu. Nemusia nikam cestovať, čím sa ich náklady výrazne znižujú a predsa sa naučia posunkový jazyk.


Obsah

 •  jazyk s lektorom, ktorý posunkuje celý život a lektoruje, tlmočí viac ako 14 rokov

 • 1x alebo 2x do týždňa v max. 7 člennej skupine, alebo individuálnymi stretnutiami

 • zo stretnutí dostávate videá so slovíčkami, aby ste si mohli zopakovať

 • na hodinách lektor účastníkov vedie k správnemu učeniu posunkov

 • účastníci majú možnosť konzultovať to, čo ich v posunkovom jazyku zaujíma

 • organizátori vymýšľajú pre účastníkov stále niečo nové, aby vzdelávanie bolo zaujímavejšie a efektívnejšie

 • čím viac viete, tým viac viet tvoríte a komunikujete posunkovým jazykom

 • nezostávate len pri slovíčkach

 • môžete sa zúčastniť aj špeciálnych hodín mimo kurzu


Lektor

Mgr. Róbert Šarina

 • Narodil sa v r.1984 v Spišskej Novej Vsi, jeho otec a babka boli nepočujúci, mamka tlmočníčka posunkového jazyka. Má mladšieho brata taktiež nepočujúceho.

 • Vyštudoval špeciálnu pedagogiku a slovenský jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas vysokej školy sa venoval tlmočeniu posunkového jazyka a organizoval kurzy pre ľudí, ktorí chceli spoznať posunkový jazyk a komunitu nepočujúcich.

 • Spolupracoval s nadáciou Pontis a neskôr s o.z. Ave ProsperitA.

 • Jeho školenia absolvovalo viac než 2000 ľudí.Organizačné info

 • začiatok konania:  07.01.2022 v podvečernej hodine. Následne vždy v rovnaký deň, rovnakú hodinu.

 • rozsah - 12 hod/3 mesiace, 1hod = 40min

 • ZOOM (link na prihlásenie sa na hodinu, ako aj ďalšie informácie zasielajú organizátori po odoslaní prihlášky a uhradení kurzu)

 • Maximálny počet v skupine 7-8 ľudí 

 • Na preopakovanie sú k dispozícii z hodín videá so slovíčkami, ktoré sa práve prebrali.


7 január 2022
on-line, SK
EUR 87

Linky:

On-line kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov