Vytvorené: pred 11 mesiacmi
Neurogénne poruchy komunikácie
Toto prestížne vedecké podujatie zaoberajúce sa témami narušenej komunikačnej schopnosti je realizované ako konferenia, v minulosti získala priazeň mnohých odborníkov pod názvom Afaziologické sympózium. 
Tradičnú interdisciplinaritu tohto podujatia tento rok reprezentujú pozvaní prednášatelia z oblasti neurológie, neuropsychológie a informačných technológií. Okrem prednášok popredných odborníkov však nebude chýbať aj klinicky orientovaný workshop, na ktorom budú účastníci oboznámení s novým terapeutickým materiálom vytvoreným pre prax logopédov. 

Hlavné témy konferencie
  1. Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou a u iných neurodegeneratívnych ochorení
  2. Afázia
  3. Primárna progresívna afázia
  4. Získaná dyzartria

Na konferencii bude možnosť okrem iného prihlásiť i na interaktívny workshop s názvom: Terapeutické postupy pri alexii a agrafii – elektronická verzia (PhDr. Ingrid Wiedermann, Ing. Dalimír Wiedermann)

V súčasnosti sa pri logopedickej terapii u pacientov s afáziou používajú pracovné listy z rôznych zdrojov, akými sú napríklad publikácie a príručky zamerané na terapiu afázie, voľne prístupné terapeutické listy z internetu od rôznych autorov, zahraničná literatúra a v neposlednom rade vlastná tvorba a skladba pracovných listov pre terapiu afázie. Naším zámerom bolo vytvoriť otvorený súbor pracovných listov a postupov prostredníctvom elektronického rozhrania, ktoré sú koncipované v súlade s teoretickými východiskami terapie afázie, alexie a agrafie. Elektronická forma pracovných listov spolu s prediktívnym návrhom a nápovedou možností voľby terapie pre pacienta s afáziou umožní do veľkej miery zjednotiť súčasné terapeutické postupy afaziológov, pričom ponecháva priestor pre implementovanie budúcich poznatkov v terapii afázie. Veríme, že veľkou pridanou hodnotou bude možnosť záznamu priebehu terapie s pacientom a stane sa neoceniteľnou pomôckou nielen pre skúsených, ale aj pre začínajúcich logopédov.

Miesto konania
Hotel Austria Trend, Bratislava 

Prednášajúci 
Ing. Miloš Cerňak, PhD.
 Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
 PhDr. Michal Hajduk, PhD.
 PhDr. Ingrid Wiedermann, Ing. Dalimír Wiedermann

Cena
pre členov SAL - 120 €
pre nečlenov SAL - 140 €
poplatok aktívni účastníci - 30 €
18 október -
19 október 2019
Bratislava, SK
EUR 140

Linky:

Neurogénne poruchy komunikácie

O nás Tipy Podmienky