Vytvorené: pred 11 mesiacmi

Nadané dieťa v škole

Nadanie býva často chápané ako výborné školské výsledky. Je nadaný len žiak, ktorý je rýchly a všetko vie? Alebo je nadanie vlastne neuropsychologická odlišnosť, talent (hudobný, výtvarný)?


Cieľ

Porozumieť prejavom nadania.


Obsah 

 • nadanie je komplexná záležitosť,
 • existujú rôzne prejavy nadania,
 • existujú rôzne typy inteligencie,
 • vysoká inteligencia býva často skrytá alebo aj nepochopená


Na webinári sa dozviete aj o špecifických potrebách nadaných žiakov v oblasti sociálno-emočnej, v oblasti pozornosti, spôsobu myslenia aj metód výučby.


Komu je určený

 • pedagogickí a odborní zamestnanci škôl
 • vedenie školy
 • rodičia a záujemci o tému nadania u detí


Lektor

Monika Stehlíková

 • Konzultantka a špecialistka na nadaných dospelých a nadané deti,
 • Terapeutka ACT a lektorka mindfulness
 • Píše o nadaní, mindfulness, školstve a vzdelávaní
 • 2016 jej vyšla kniha: Život s vysokou inteligencí – Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti
 • 2018 jej vyšla kniha: Nadané dítě – Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu


Organizačné info

 • program zoom
 • link bude prihláseným účastníkom zaslaný samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom
13 september 2022
on-line, SK
EUR 35

Linky:

Nadané dieťa v škole