Vytvorené: pred rokom

Multidisciplinárne intervencie v rozvode III

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové zručnosti odbornej práce
s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej starostlivosti.

Cieľová skupina 
Psychológovia, sociálni pracovníci, mediátori, advokáti a pedagógovia, ktorí pracujú alebo sú súčasťou procesu práce pred, počas a po rozvode rodičov

Ciele workshopu
 • Psychodynamika rozvodových procesov
 • Tímová spolupráca v rozvodoch: modely tímovej spolupráce, koordinačná rola, utváranie multilaterálnych kontraktov
 • Reportovanie a písanie záznamov
 • Etika profesionálnej praxe
 • Kazuistiky, Programy a príklady dobrej praxe
 • Supervízia prípadov

Organizačné info
 • Miesto konania -  Herľany, Učebno-výcvikové zariadenie Herľany
 • Čas konania -  1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína hodinu pred začiatkom výuky)
 • v cene je občerstvenie 
 • Prihlásenie do -  20.8.2020
 • Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Lektori
Zuzana Zimová a Vlado Hambálek
Počet lektorov zúčastnených na Multidisciplinárnej intervencie v rozvode záleží od počtu prihlásených účastníkov.

1 október -
2 október 2020
Herľany, SK
EUR 89

Linky:

Multidisciplinárne intervencie v rozvode III