Vytvorené: pred 9 mesiacmi
Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby - akreditované MŠ SR
K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média - hra, kresba, piesok, symboly, iné techniky expresívneho vyjadrenia - v prostredí bezpodmienečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Zároveň, je veľmi dôležité zistiť, aký typ attachmentu má osoba, ktorá sa o dieťa stará, pretože to zásadným spôsobom môže ovplyvniť, aké je jej „vzťahovanie sa“ k dieťaťu a jej výchovné postoje a metódy.

Zameranie
Seminár budú tvoriť hranie rolí, ukážky videonahrávok z diagnostík, analýza kresbových a symbolických techník, kazuistiky, práca s dotazníkmi teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca,....

Seminár je zameraný na získanie základných informácií a metód k diagnostike:
·       attachmentového správania u detí do 2 rokov
·       attachmentového správania u detí predškolského veku
·       attachmentového správania u detí mladšieho a staršieho školského veku
·       attachmentu u adolescentov a dospelých
 
Akreditácia
MŠVT SR  - 10 kreditov 
Slovenská komora psychológov - 28 kreditov 

18 september -
17 október 2019
Martin, SK
EUR 245

Linky:

Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby - akreditované MŠ SR

O nás Tipy Podmienky