Vytvorené: pred 2 týždňami

Minimum pre asistentov

Špeciálnopedagogické minimum pre asistentov/asistentky učiteľa/učiteľky zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia).


Obsah

Čo by ste mali o týchto poruchách vedieť, ako pracovať s informáciami v správe a ako s týmito informáciami narábať, aby ste poskytli, čo najefektívnejšiu pomoc žiakom/čkam na hodine.

Ako pomôcť rozvíjať potenciál dieťaťa. Základná orientácia v legislatíve a predpisoch, aby ste rozumeli svojim kompetenciám, úlohám a možnostiam.


Komu je určený

  • pedagogické asistentky/pedagogickí asistenti

  • učitelia/učiteľky


Školiteľ

  • Vladimíra Ďurčová

  • Viktor Križo


Organizačné info

  • Pri objednávaní kurzu si môžete vybrať z nasledujúcich termínov:

  • 7. 5. 2021 (Registrácia končí deň pred webinárom)

  • čas: 9.00 - 12.00 hod.


  • Webinár prebehne online, v prostredí programu ZOOM

  • Link dostanete v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom


7 máj 2021
online, SK
EUR 18

Linky:

Minimum pre asistentov