Vytvorené: pred mesiacom

Kyberšikanovanie, hate-speech a trolling. Prevencia a riešenie kyberagresie.

KYBERŠIKANOVANIE je zneužívanie internetu a technológií pre zámerné správanie s cieľom ublížiť. 

Šikanovanie, nech je ekékoľvek, spôsobuje „bezmocnému“ nadmernú záťaž, traumu, depresiu, somatické ťažkosti, poruchy správania a stigmu. Online prostredie však šikanovaniu ešte „nahráva do karát“. Zažívaná anonymita a pocit nedostihnuteľnosti, to že deti pri ubližovaní nehľadia človeku do očí, ale do monitoru…spôsobujú, že deti majú pocit akoby ubližovanie bola len hra. Takto si dovolia ubližovať aj tí, ktorí by si naživo nedovolili a dochádza k ešte väčšej krutosti.


Ako rozumieť online rizikám kyberšikanovania, hate-speech a trolling? Čo je “len” jazyk mladých a čo už je postihovateľná kyberagresia? Ako riešiť incidenty?

Kazuistiky a zážitkové aktivity pre prevenciu.


Komu je určený

  • školskí psychológovia, učiteľ/ia, psychológovia, sociálni pracovníci/pedagógovia, terapeuti


Lektor

PhDr. J.Tomková, psychologička, terapeutka a lektorka, bývalá školská psychologička


Organizačné info

  • online, dva dni v čase 9.00-15.30 hod.
  • príručka s aktivitami a certifikát
10 november -
11 november 2022
on-line, SK
EUR 108

Linky:

Kyberšikanovanie, hate-speech a trolling. Prevencia a riešenie kyberagresie.