Vytvorené: pred 2 týždňami

Kurz KUPOZ - dištančnou formou ONLINE

Program KUPOZ je určený pre prácu s deťmi s ADHD, PAS, ale aj s deťmi s pomalším psychomotorickým tempom, neurotickými ťažkosťami, dyslexiou, i pre deti s hraničným intelektom. Je vhodný pre deti mladšieho školského veku - od 8 do 12 rokov. 

Komu je určený

 • školským psychológom

 • špeciálnym pedagógom

 • logopédom


Organizačné info

 • kurz bude prebiehať v piatok dňa 05.02.2021 od 09:00 hod. do 15:30. hod dištančnou – ONLINE – formou

 • účasť je potrebné potvrdiť mailom na kurzy@trea.sk, po vyzvaní vyplniť prihlášku a následne zaplatiť kurzovné bankovým prevodom, alebo uhradením vystavenej faktúry

 • po úhrade kurzovného bude účastník zaradený do kurzu

 • zároveň dobierkou dostane pracovný zošit (nie je v cene kurzu), cena je 29€ + poštovné a balné 7,20€

 • pred zahájením kurzu bude lektorka kontaktovať účastníkov kurzu za účelom odskúšania videohovoru, pomocou ktorého bude následne kurz prebiehať, pracuje sa s video-aplikáciou ZOOM

 • počas kurzu bude lektorka posielať účastníkom poznámky v jednotlivých slideoch

 • po absolvovaní školenia lektorka kurzu mailom rozpošle osvedčenia oprávňujúce účastníka s daným programom pracovať

 • v prípade naplnenia kapacity tohto kurzu budú záujemcovia automaticky zaradení do nasledujúceho kurzu, ohľadom ktorého organizátor rozpošle ďalšie info hneď, ako bude stanovený termín

5 február 2021
on-line, SK
EUR 99

Linky:

Kurz KUPOZ - dištančnou formou ONLINE