Vytvorené: pred mesiacom

Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse na školách

Cieľ kurzu

 • Rozpoznať znaky človeka v akútnom strese

 • Spoznať spôsoby nalaďovania sa na detského a dospelého klienta v akútnom strese, jeho vedenie.

 • Poznať princípy a spôsob poskytovania krízovej intervencie človeku so samovražedným úmyslom.

 • Poznať príčiny a možnosti prevencie samovražedného správania.

Obsah

 • Účastníci sa na kurze naučia pracovať s rodinou po samovražednom pokuse, viesť krízovú intervenciu v triede po samovražednom pokuse (táto krízová intervencia má svoje špecifiká, pracovať so skupinami žiakov, učiteľov a rodičov a predchádzať napodobňovaniu suicidálneho správania, traume a sekundárnemu poškodeniu všetkých zúčastnených v školskom systéme.

 • Pracuje sa s terapeutickými kartami, zážitkovou metódou

 • Všetky intervencie si účastníci vyskúšajú.

 • Absolvent bude vedieť používať terapeutické karty pri práci s emóciami žiakov (Emočné karty), pri identifikácii copingových stratégií (Karty Cope) a pri poradenskej práci so skupinou (Karty s príbehmi)

 Lektor

Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová , PhD. 

Organizačné info

 • Kurz je 2-dňový  (11.-12.10.2021) s konaním v Žiline  

 • Podmienkou účasti na tomto kurze je potrebné mať absolvovaný : Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (túto informáciu je potrebné uviesť pri online prihlasovaní – miesto, dátum).

 • V prípade veľkého záujmu o kurz organizátori uprednostnia prihlásených, ktorí majú absolvovaný aj workshop Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/žiaka.

 • Čas:  začiatok o 9.00 a koniec o 18.00hodine

 • Miesto: Štúdio pohybu a jogy ALMA

11 október -
12 október 2021
Štúdio pohybu a jogy ALMA, SK
EUR 140

Linky:

Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse na školách