Vytvorené: pred mesiacom

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy,útoku, smrti učiteľa/ žiaka

Cieľ kurzu 

 • Naučiť sa identifikovať na deťoch a dospelých ich reakcie na traumu, potreby krízou postihnutej populácie.

 • Poznať východiská prevencie, spôsoby identifikácie obetí.

 • Spoznať vlastné copingové stratégie a identifikovať copingové stratégie detí a dospelých.

 • Naučiť sa pracovať s terapeutickými kartami- spoznať princípy liečenia traumy metaforickými kartami (Karty COPE).

 • Viesť krízovú intervenciu v triede/ škole v prípade prírodnej katastrofy, automobilového nešťastia, smrti učiteľa, alebo žiaka.

Obsah

 • Absolvent kurzu bude schopný spolupracovať v záchrannom tíme, viesť krízovú intervenciu v malých skupinách, ako aj v triedach podľa modelu NOVA (Národná organizácia pre pomoc obetiam), viesť psychoedukáciu pre rodičov, učiteľov a verejnosť, vystupovať v médiách a využiť ich počas krízy, viesť posttraumatické poradenstvo, zabezpečovať skríning a prevenciu.

 • Kurz ďalej rozvíja poradenské zručnosti pri práci s trúchliacim klientom, aj s trúchliacou skupinou.

 • Učenie zručnostiam krízovej intervencie je zážitkovou formou, ktoré okrem sebaskúsenosti obsahuje aj pozorovanie a nácvik práce so skupinou.

 • Celú teóriu dostanú účastníci na slidoch vopred, ďalej dostanú veľké množstvo materiálov do ruky (vrátane knižky o trúchlení a zomieraní pre deti) k smútkovému poradenstvu detí

Lektorka

Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Organizačné info

 • Podmienkou pre tento kurz je mať absolvovaný : Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (túto informáciu je potrebné uviesť pri online prihlasovaní – miesto,dátum)

 • Čas: 4.-5.10. 2021, začiatok o 9.00 a koniec o 18.00hodine

 • Miesto: Štúdio pohybu a jogy ALMA,  Janka Kráľa 7, 01001 Žilina

 • Cena: 140€ platbu je potrebné uhradiť bankovým prevodom (VS:4102021) na účet v tvare IBAN: SK6683300000002600768725

4 október -
5 október 2021
Štúdio pohybu a jogy ALMA, SK
EUR 140

Linky:

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy,útoku, smrti učiteľa/ žiaka