Vytvorené: pred mesiacom

Korekčný program pre žiakov s ťažkosťami v správaní v prostredí ZŠ - webinár

Obsah

  • praktické ukážky jednotlivých stretnutí z programu Mirabilis pre deti s ťažkosťami v správaní + základné praktické tipy pre elimináciu afektívneho správania u detí v školskom prostredí
  • komplexný program (=všetkých 7 stretnutí s deťmi) - pozostáva zo 7 stretnutí (ktoré sú obsahom JEDNORÁZOVÉHO online školenia).
  • forma práce je vytvorená na princípe a filozofii sprostredkovaného učenia s integráciou efektívnych špeciálnopedagogických prístupov a metód
  • program je určený pre cieľovú skupinu detí s ťažkosťami v správaní (vykrikovanie na hodinách, vulgárne vyjadrovanie, šikanovanie, zabúdanie si domácich úloh, agresívne a afektívne správanie) a na efektívnu elimináciu daných prejavov
  • v programe sa pracuje zábavnou a pre deti príťažlivou (nie poučnou) formou hier


Komu je určený

  • pre odborníkov z praxe 


Lektor

Mgr. Svetlana Síthová (autorka programu)


Usporiadateľ

SCŠPP Mirabilis Partizánske


Organizačné info

  • 13. december 2020 (nedeľa) v čase od 10:00 do 15:00 hod
  • vzdelávanie sa uskutoční online na platforme Zoom
  • realizácia programu je skupinová
  • každý účastník získa v printovej podobe manuál programu Mirabilis, obsahujúci popis každého stretnutia s deťmi, prílohy s úlohami pre deti a certifikát oprávňujúci s programom pracovať