Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Komunikačné stratégie pre prácu s „problémovým dieťaťom“ v školskom prostredí.

„ Problémové dieťa“ v škole a čo s ním? Klamstvá, nerešpektovanie zadaných hraníc, pravidiel a autorít, problémy s vrstovníkmi, neplnenie si povinností, sebapoškodzovnie ….

Ako pristupovať k týmto deťom? Ako s nimi komunikovať? Ako nadviazať spoluprácu s rodičmi? Toto sú otázky, na ktoré sa organizátori budú snažiť pomocou kazuistík z praxe hľadať odpovede.

Lektorka

Mgr. Monika Boričová

Organizačné info

Čas: 09:00 – 15:00

S otázkami sa obracajte na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).