Vytvorené: pred 3 týždňami

Keď dieťa prevezme moc. Ako to zmeniť?

Aktualizačné vzdelávanie

Žiaľ v súčasnej dobe čoraz častejšie vidíme vo svojom okolí ako deťom chýba úcta k rodičom, k autoritám ale i k rovesníkom a to i napriek tomu, že na výchovu našich detí máme skutočne všetko, čo potrebujeme (hmotné aj nehmotné). 

No napriek tomu sa nám zdá, že výchova v minulosti bola viac jednoznačná a bez pochybností ako dnes. 

Čo deti skutočne potrebujú? 

Riešenie konkrétnych výchovných situácií. Otom, ako deti určujú chod rodiny, kedy, a v ktorých situáciách je to správne ba doslova žiaduce a kedy je vhodné zreálnenie detí s tým, že síce sú našim svetom ale svet sa netočí okolo nich. 

Všetci vieme, že vychovávať vlastné dieťa nám dá občas poriadne zabrať.


Obsah

 • Emočné potreby dieťaťa 
 • Keď moc prevezme dieťa 
 • Hranice vo výchove 
 • Emočný vývin dieťaťa do 12 rokov 
 • Rola rodiča 
 • Hovoriť NIE


Komu je určený

 • vychovávatelia
 • rodičia
 • pedagogickí zamestnanci
 • pomáhajúce profesie - začínajúci sociálni pedagógovia a školskí špeciálni pedagógovia, pedagógovia ŠZŠ, asistenti pedagóga


Lektorka

Mgr. Monika Ferenčíková


Dôležité info

 • ZOOM
 • čas konania 19:15 - 21:00 hod.
 • certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • po prihlásení sa na webinár príde dôležitá informácia e-mailom


30 august 2021
on-line, SK
EUR 17

Linky:

Keď dieťa prevezme moc. Ako to zmeniť?