Vytvorené: pred mesiacom

Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov

Inovačné vzdelávanie

Akreditovaný kurz „Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov – zručnosti a inovácie“ je určený pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách.


Cieľ

 • pripraviť kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.


Obsah

 • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi/študentmi o ich budúcom povolaní, či výbere školy,

 • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,

 • ako viesť žiakov/študentov k zodpovednému prístupu voči svojej pracovnej budúcnosti,

 • ako pomáhať pri rozhodovaní sa,

 • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo),

 • pracovať s aktivitami zameranými na pomoc jednotlivcom ľubovoľného veku v akejkoľvek fáze ich života pri výbere odborného vzdelávania a zamestnania a pri zvládaní ich profesie.Komu je určené


 • pre pedagogických a odborných zamestnancov s minimálnou praxou 2 rokyOrganizačné info


 • Školenie prebieha prezenčne v rozsahu 55 vyučovacích hodín.

 • V čase nemožnosti konania sa prezenčnej výučby (z dôvodu protipandemických opatrení na zamedzenie šírenia sa vírusu COVID-19) prebieha výučba online prostredníctvom aplikácie ZOOM v plnom rozsahu prezenčnej výučby.

 • Školenie sa uskutoční aj v Bratislave v termíne: 7.5. - 12.6.2022 a v Banskej Bystrici v termíne: 29.7.-28.8.2022

Podmienky ukončenia

 • 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania,

 • vypracovanie a prezentácia záverečnej práce v rozsahu 12 – 16 strán, ktorej obsah priamo súvisí s problematikou kariérového poradenstva

 • V termíne do 15.2.2022 si kurz môžete kúpiť za zvýhodnenú cenu 390 € a od 16.2.2022 bude kurz v ponuke za štandardnú cenu 450 €.22 apríl -
29 máj 2022
Košice, SK
EUR 450

Linky:

Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov