Vytvorené: pred týždňom

Jiří Halda: Sebadôvera - sebaistota - sebavedomie | Webinár

Ako rodičia si často myslíme, že preniesť na dieťa čo najviac svojich znalostí a schopností postačí na to, aby z nich vyrástli samostatní a úspešní ľudia. Nie je to však úplne pravda. Rovnako dôležité je totiž pre dieťa sebavedomie, že ich dokáže správne používať. Dá sa však v dieťati podporiť vedomie vlastnej jedinečnosti bez rozvoja arogancie? Ako mu pomôcť uvedomiť si vlastné schopnosti a ako v ňom rozvíjať adaptabilitu na zmeny, ktoré život prináša? Ako ho naučiť porozumeniu vlastnej tvorivej inteligencie a pripraviť ho na zvládanie neúspechov tak, aby ho nepoložili? Dá sa s dieťaťom udržať blízky vzťah a zároveň ho pripraviť na postupné citové osamostatňovanie, ktoré prináša dospievanie?

Z obsahu

Edukatívna online prednáška

  • ako naučiť dieťa čeliť životu s dôverou k sebe samému

  • ako správne dbať o fyzické, ale najmä emočné potreby dieťaťa tak, aby sa cítilo milované a prijímané

  • ako ho naučiť všetko toto hľadať vo svojom vnútri a vydať sa na postupnú cestu sebarealizácie


Lektor

Mgr. Jiří Halda

Učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd, lektor, rodinný terapeut a diagnostik. Špecializuje sa na deti predškolského veku. Zameriava sa predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskej zrelosti a procesov učenia. Je absolventom Pedagogickej fakulty v Hradci Králové a Univerzity Palackého v Olomouci. V rokoch 1993 – 2006 pôsobil ako učiteľ a špeciálny pedagóg na základných a špeciálnych školách a v Pedagogicko-psychologickej poradni v Olomouci. Od roku 2006 pôsobí ako lektor, diagnostik, intervent a personálny poradca.


Organizačné info

Štart: 19:00 hod.