Vytvorené: pred 3 týždňami

Jak řešit obtížné situace ve škole

Seminár je ponímaný ako kazuistický – teda zameraný na rozbor konkrétnych situácií z praxe. Základ tvoria vopred pripravené krátke videá, ktoré prinášajú určitú situáciu zo školského života. Inšpirujte sa.


Obsah

 

 1. Problémové chování žáka ve škole – možné reakce učitele, řešení, souvislost se speciálními vzdělávacími potřebami žáka. Jak podobným situacím předcházet.
 2. Šikana ve škole – šikana mezi dětmi i šikana učitele ze strany skupiny žáků. Možnosti řešení, preventivní aktivity. Spolupráce s rodinami. Kooperace s odborníky, případně s úřady.
 3. Možnosti spolupráce školy s rodinou žáka, o němž se pedagogové domnívají, že má speciální vzdělávací potřeby a rodič to odmítá. Možnosti v rámci školy. Spolupráce s odborníky ze školských poradenských zařízení, případně dalšími. Jak spolupracovat s OSPOD či se Střediskem výchovné péče.
 4. Náročný rodič a práce s ním – zásady správné komunikace – asistent pedagoga, učitel či vedení školy a rodič.
 5. Odmítání přítomnosti asistenta pedagoga ze strany učitele. Možnosti řešení. Spolupráce v rámci školy. Metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
 6. Dítě ve střídavé péči ve škole. Jaké problémy tato situace nese. Neshody rodičů ohledně výběru školy. Střídavá docházka žáka do dvou různých škol – možná rizika. Případná soudní rozhodnutí a jejich dopad na vzdělávání dítěte.


Absolventi semináře se naučí, jak řešit konkrétní obtížné situace, budou mít možnost porovnat je se svou praxí. Získají informace o tom, kde může hledat v případě potřeby odbornou pomoc, a to jak ve škole, tak mimo ni. Získají také informace o platných právních předpisech, kterými je potřeba se v konkrétních situacích řídit. Zjistí, jak, kdy a proč se mnohou upravovat vnitřní předpisy školy v souvislosti s výše popsanými obtížnými situacemi.


Lektori

 • PhDr. Jitka Kendíková (riaditeľka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského)
 • Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. (psychologička, školská psychologička ZŠ)


Organizačné info

 • seminár je akreditovaný MŠMT (ČR)
 • on-line
 • čas konania: od 9:00 do 16:00 hod.
 • po zaslaní objednávky bude účastníkovi zaslaná faktúra, po jej úhrade obdržíte link pre sledovanie seminára


9 december 2021
on-line, CZ
CZK 890

Linky:

Jak řešit obtížné situace ve škole