Vytvorené: pred mesiacom

InterACT - Attitude Change and Tolerance Program

InterACT - Attitude Change and Tolerance Program - ide o antidiskriminačný program s overenou účinnosťou v USA a Poľsku. Autorkou programu je Dr. Mary Weidner z USA (Edinboro University, 2015). Program vychádza z princípov terapie ACT (Acceptance and Commitment Therapy) a je určený pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku.


„Každý z nás je iný a predsa rovnaký - každý z nás je výnimočný!“.


Cieľom programu je podpora primeraných postojov detí predškolského a mladšieho školského veku k rôznym druhom znevýhodnení a k zajakavosti, podpora inklúzie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. 


Deti sa v programe učia, ako komunikovať s deťmi, ktoré sú v niečom odlišné (napr.: sú na vozíku, majú odlišnú farbu pleti, zajakávajú sa a pod.). Naučia sa, ako sa správať, čo robiť, príp. nerobiť, ak sa niekto zajakáva, aby komunikácia bola prirodzená a v príjemnej atmosfére. 


Obsah

1.dve edukačné videá v rozsahu 15-20 minút s témami: Rovnakí a odlišní, Porozumenie iným;

2.tematická pieseň;

3.skupinové diskusie; 

4.pracovné listy určené deťom


Komu je určený

  • Logopéd/školský logopéd (maximálne 20 osôb)


Lektor/lektori

M. Hrmová Adamiková, K.Schweighoferová, H.Laciková


Organizátor

Inštitút detskej reči, www.detskarec.sk


Organizačné info

  • Termín: 27.10.2023 (1.termín)

  • Čas: 11:00-14:00

  • Miesto: Inštitút detskej reči, Železničiarska 13, Bratislava 81104,

  • V cene workshopu je metodický materiál, káva/čaj.

  • Zálohové faktúry budú vystavené záujemcom po registrácii a daňový doklad následne po absolvovaní vzdelávania.

  • Druhý termín workshopu prebehne novembri.

  • Termín prihlásenia - do 16.10.2023

27 október 2023
Bratislava, SK
EUR 75

Linky:

InterACT - Attitude Change and Tolerance Program