Vytvorené: pred 11 mesiacmi
Individuálna hrová terapia detí

Program

  • Klinické pozorovanie hrových aktivít detí a náčrt diagnostického postoja – separačno-individuačného vývinu, pudového vývinu a špecifických vývinových konfliktov a pokus o stanovenie psychoterapeutického plánu s dôrazom na terapiu hrou
  • Prínos D. W. Winnicotta pre terapeutickú prácu s deťmi
  • Prechodové objekty a prechodové javy v terapii hrou. Prípadové kazuistiky
  • Potenciálny priestor /tzv. tretí priestor/ a jeho význam v terapii hrou. Prípadové kazuistiky
  • Hľadanie self v terapii hrou. Prípadová kazuistika
  • Zrkadliaca rola matky v separačno-individuačnom vývine. Prípadová kazuistika, sledovanie terapeutickej práce so 4-ročným dieťaťom a terapeutické konzultácie s rodičmi
  • Použitie objektu v terapii hrou. Prípadové kazuistiky, keď dieťa v hre ničí objekt. Terapeutické konzultácie s rodičmi
  • Projekcia – introjekcia, projektívna identifikácia, introjektívna identifikácia /A. Freudová, M. Kleinová, D. Winnicott, S. Mentzos/
  • Praktický nácvik správania terapeuta v práci s dieťaťom pri terapii hrou – workshop
  • Diskusia


Dňa 5.9. je ponúkaná možnosť zúčastniť sa skupinovej supervízie (cena za supervíziu je 20€)


Lektor

PhDr.Eva Reichelová, klinická psychologička, psychoterapeutka


Kredity

Slovenská komora psychológov - 9 kreditov

5 september -
6 september 2019
Banská Bystrica, SK
EUR 95

Linky:

Individuálna hrová terapia detí

O nás Tipy Podmienky