Vytvorené: pred 2 týždňami

Grunnlaget komplexná metóda rozvoja učenia

Grunnlaget metóda pomáha deťom rozvinúť vlastnú schopnosť učiť sa. Metóda pochádza z Nórska. Deti si, pomocou jednoduchých cvičení, zvnútorňujú základné pojmy ako je farba, veľkosť, počet či tvar. Potom, čo si deti základné kategórie osvoja, hľadajú rozdiely a podobnosti.

Metóda Grunnlaget je previazaná v tréningu základných kognitívnych princípov – diskriminácie, asociácie a následne prichádza i generalizácia. Bez týchto procesov je abstraktné myslenie, ktoré je potrebné pre štúdium 2. stupňa ZŠ takmer nemožné.

Metóda je vhodná pre predškolský ročník MŠ a v práci na 1. stupni ZŠ predovšetkým pre učiteľov a učiteľky, ktorí sú s deťmi v dennodennom kontakte.

Metóda grunnlaget je využiteľná ako pri práci s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, tak aj s bežnými žiakmi v predškolskom a mladšom školskom veku.


Komu je určený

 • učiteľ/učiteľka 1.stupňa
 • učiteľ/učiteľka materskej školy
 • pedagogický asistent/pedagogická asistentka
 • špeciálny pedagóg/pedagogička
 • učiteľ/učiteľka profesijného rozvoja
 • metodici,
 • lektori

Podmienkou je práca s triedou/skupinou detí v materskej škole alebo na prvom stupni (mladšie deti)


Lektor

Karolína Ranglová

Pochádza a žije v Českej republike. Jej profesiou je špeciálna pedagogika a terapia, ktorej sa venuje od roku 2005 – pracovala so sociálne znevýhodnenými deťmi v sociálne vylúčených lokalitách. Vďaka nim pochopila význam sprostredkovaného učenia, stability, režimu, človečenstva, lásky a zdravých vzťahov v rozvoji dieťaťa. Venuje sa sprostredkovanému učeniu, metóde GRUNNLAGET, ktorú vyštudovala v Nórsku a v ČR sa venuje jej využitiu a školeniam.


Organizátor

Inklucentrum


Organizačné info

 • dvojdňový seminár
 • čas: 9,00 - 17,00 hod.
 • Účastníci získajú licencovaný certifikát na uplatňovanie metódy v praxi.
 • Účastník dostane metodiku a materiály.
 • V cene vzdelávania je aj následne supervízia.


1 júl -
2 júl 2022
Bratislava, SK
EUR 99

Linky:

Grunnlaget komplexná metóda rozvoja učenia