Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Emocionální inteligence - jeden ze základů úspěšnosti ve školním, pracovním i osobním životě (kombinovaná výuka)

Kurz vás seznámí s metodou Práce s ranými traumaty ve speciálně pedagogické praxi dle Mgr. Emmerlingové®. V rámci studia se dále seznámíte s podstatou energetické psychologie, získáte teoretické i praktické znalosti používání metody EFT.


Obsah

Tento kurz je rozdělen do dvou samostatných částí

I. Podstata energetické psychologie a emocionální paměti. Základní seznámení s metodou EFT.

  • Podstata energetické psychologie, její souvislost s funkcí energetického systému organismu (akupunktura, akupresura).

  • Energetická psychologie a její využití v poradenské praxi, v běžném životě (i pro sebe).

  • Základní seznámení s EFT.

  • Význam uspokojení základních emocionálních potřeb. 

  • Rané příčiny emocionálního oslabení (období před početím, těhotenství, průběh porodu, poporodní vlivy) a jejich následky.


II. Seznámení s metodou Práce s ranými traumaty ve speciálně pedagogické praxi dle Mgr. Emmerlingové®.

  • Nácvik práce metodou EFT.

  • Nácvik cíleného odstranění raných traumat.


Poznámka: Metoda je vhodnou nadstavbou klasické terapie EFT, vznikla kombinací dalších metod emocionálního uvolnění. Výrazně zjednodušuje uvolnění podvědomých emocionálních zátěží a tím i odstranění některých příčin různých neurovývojových poruch (viz. poruchy učení, ADHD, poruchy autistického spektra, adaptační obtíže jako jsou úzkosti, bojácnosti, agresivita, impulzivita, některé poruchy spaní a pod.) a dalších emocionálních obtíží u dětí i dospělých.