Vytvorené: pred rokom

Dyslexia - Život v nedyslektickom svete

Téma: Životné výzvy pre ľudí s vývinovými poruchami učenia 


Dozviete sa, ako sa prejavujú poruchy učenia pri dyslexii, dysgrafii, dysortografii, poruche pozornosti, dyspraxii, dysmúzii a dyspinxii, ADHD - najprv teoreticky a potom príkladmi, z učiteľskej praxe lektorky. Budeme sa venovať témam komunikácie so žiakom s dys, jeho rodičmi, vhodným reakciám učiteľa na vypäté situácie, stratégiám učenia žiakov s dys, well - beingu dyskára, čo všetko môže byť problémom v rámci prostredia triedy, ako spolupracovať v rámci školského podporného tímu, triedneho učiteľa, učiteľského zboru a rodičov. Poradíme aj konkrétnymi radami ako pomôcť dyskárovi pri čítaní, počúvaní, písaní, ako docieliť, aby sa vyjadril pri rozprávaní, aké pomôcky môžu dyskárovi pomôcť pri vyučovaní a aké sú technologické vymoženosti dnešnej doby a ich benefit pre dys.


Komu je určený

 • pedagogickí zamestnanci školy
 • odborní zamestnanci školy
 • riaditeľ/riaditeľka
 • školský špeciálny pedagóg
 • školský psychológ
 • učiteľ
 • pedagogický asistent
 • liečebný pedagóg
 • školský logopédLektor

Zuzana Vogelová

 • Je učiteľka anglického jazyka na Základnej škole, je externou doktorantkou na UKF v Nitre a sama má diagnostikovanú dyslexiu.
 • Absolvovala ročný program Komenského inštitútu. Projekt bol zameraný na prácu s deťmi s vývinovými poruchami učenia.
 • Viedla niekoľko webinárov a workshopov (ADHD a VPU).
 • Je taktiež autorkou publikácie pre deti, ktoré chcú hovoriť o svojich ťažkostiach s rodičmi, ale nevedia ako. Jej cieľom je založiť Dys asociáciu na Slovensku.


Organizačné info

 • čas: 16:00 - 19:00
 • akreditovaný
8 december 2022
on-line, SK
EUR 30

Linky:

Dyslexia - Život v nedyslektickom svete