Vytvorené: pred 3 týždňami

Dyslexia a osvojovanie cudzieho jazyka

Prednášajúca sa zameria na špecifiká dyslexie a na to, ako táto porucha (celoživotne) ovplyvňuje učenie sa cudziemu jazyku. Ukáže, akú rolu môže zohrať učiteľ cudzieho jazyka, aké možnosti pri pedagogickej diagnostike a intervencii má, aké metódy práce a individualizácie môže využiť vo výuke detí s dyslexiou.


Lektor

doc. PaedDr. Olga Zelinkova, CSc. , ČR - docentka v obore špeciálna pedagogika. Zaoberá sa diagnostikou a reedukáciou porúch učenia od predškolského veku do dospelosti, poruchami správania, školskou zrelosťou.

Je autorkou mnohých monografií týkajúcich sa nielen porúch učenia. Zaoberá sa poradenskou činnosťou, pôsobí ako lektorka vzdelávacích kurzov pre učiteľov.


Organizačné info

  • čas konania: 17:00 - 18:30 hod.
  • Po obdržaní objednávky bude na uvedenú mailovú adresu zaslaná faktúra a po jej uhradení bude účastníkovi zaslaný odkaz s internetovou adresou, kde sa bude webinár konať
  • Behom prednášky i po nej bude dostatočný priestor na kladenie otázok


14 október 2021
on-line, CZ
EUR 250

Linky:

Dyslexia a osvojovanie cudzieho jazyka