Vytvorené: pred 10 mesiacmi

Dospievajúci s PAS a ich vzťahy s rovesníkmi

Obsah

Online webinár na tému: Dospievajúci s PAS a ich vzťahy s rovesníkmi.

Rovesnícke vzťahy sú dôležité aj pre dospievajúcich s PAS. Čo im môžu priniesť a aké sú ich riziká? Majú dospievajúci s PAS o také vzťahy záujem? A ako ich môžeme v nadväzovaní a udržovaní vzťahov podporiť?


Komu je určený

Pedagogickým pracovníkom, rodičom a ďalším zainteresovaným osobám.


Lektor/lektori

Mgr.Lenka Bittmannová - terapeutka


Organizátor

Nakladateľstvo Pasparta Publishing, s.r.o


Organizačné info

  • Termín: 31.10.2023

  • Čas: 17:00 - 18:30

  • Miesto: online

  • Prihlásenie na https://www.pasparta.cz/obdobi-dospivani-osob-s-pas/


Termín prihlásenia

do 31.10.2023

31 október 2023
online, CZ
CZK 290

Linky:

Dospievajúci s PAS a ich vzťahy s vrstevníkmi