Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Dieťa a rodina v rozvode

Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené stane sa že manželstvo sa rozpadá, niekedy sa skončí rozvodom. Rodičia sú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. 

Deti sú však na každú zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné.

Pre mnohých terapeutov a poradcov je práca s rodičmi, ktorí pokračujú v trpkých porozvodových hádkach, jedna z najzložitejších oblastí ich pôsobenia. Zdá sa, že to, čo funguje pri párovej a rodinnej terapii, často v týchto prípadoch nemá efekt. Nedôvera, paranoja a prijímanie obranných postojov jednou alebo obidvomi stranami bráni v terapeutickom vzťahu, vytvoreniu pocitu bezpečia, v ktorom by terapia mohla pomôcť. Pokračujúce právne spory komplikujú dynamiku.

Deti, ktoré nechcú voliť medzi rodičmi, sú rozorvané, ale nemôžu vyjadriť túto bolestnú skúsenosť, aby to neprispelo k deštruktívnemu správaniu rodičov. Následkom toho sa u mnohých detí prejavia rôzne symptómy. Môžu byť zlostné a v opozícii, alebo tiché a smutné. Ich vnútorná rovnováha je narušená, čo vyúsťuje do problémov so spánkom, koncentráciou alebo jedlom.

Seminár je zameraný na témy

  • skupinový program na prácu s deťmi vo veku 5 – 8 rokov pri/po rozvode rodičov

  • skupinový program na prácu s deťmi vo veku 8 – 14 rokov pri/po rozvode rodičov

  • program individuálnej práce s deťmi pri/po rozvode rodičov

  • práca s rozvodovým konfliktom v rodine

  • konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti

  • deti a ich bojujúci rozvedení rodičia

  • nastavenie výchovy a kontaktu s deťmi – ako ďalej po rozchode

  • sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny

Organizátor

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z.

Lektor

Mgr. Monika Boričová

Čas konania

9.00 - 15.00 hod.

14 apríl -
16 apríl 2021
ONLINE cez ZOOM, SK
EUR 210

Linky:

Dieťa a rodina v rozvode