Vytvorené: pred 3 týždňami

Čo znamená rešpektovať a byť rešpektovaný

Rešpekt voči ostatným, ale aj rešpekt voči sebe samému, neznamená nedostatok hraníc, ale naopak spôsob, ako pomôcť dieťaťu vybudovať si trvalé hodnoty, nezávislé od prítomnosti rodiča, trestov, či vyhrážok.

Ako sa však k vzájomnému rešpektujúcemu vzťahu rodiča s dieťaťom dopracovať?

Ako postupovať pri náročných výchovných situáciách tak, aby sme sa zaobišli bez trestov?

A je výchova bez trestov vôbec možná?

Zistite, ako do výchovy dieťaťa okrem lásky zahrnúť aj rešpekt a pochopenie, v edukatívnej prednáške skúseného detského psychológa Václava Mertina.

Webinár približuje formy komunikácie, vzdelávania a disciplíny, založené na empatii a zohľadnení individuálnych potrieb a názorov dieťaťa. Koniec koncov opakom poslušnosti nie je vzdorovitosť, ale zodpovednosť! 


Obsah

Václav Mertin vo svojej prednáške priblíži:

 • či sa dieťa dá vychovať bez akýchkoľvek trestov

 • ako postupovať pri náročných výchovných situáciách 

 • akú úlohu hrá vo vzťahu dieťaťa a rodiča rešpekt

 • ako dieťa naučiť vážiť si ostatných a seba samého

 • ako výchovu prispôsobiť individuálnym potrebám dieťaťa

 • formy komunikácie, vzdelávania a disciplíny, založené na empatii


Lektor

PhDr. Václav Mertin 

Je detský psychológ, pedagóg a autor. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej, odbor psychológia. Už viac ako štyridsať rokov pracuje v pedagogicko-psychologickej poradni pre deti a tiež na katedre psychológie FF UK ako poradca. Pravidelne publikuje v pedagogických periodikách. Odborne sa zaujíma najmä o všeobecnejšie otázky uplatnenia psychológie v školstve, individualizácie vzdelávacieho prístupu k deťom, poruchy učenia a správania, vstup dieťaťa do školy, domáce vzdelávanie a poradenstvo pre rodičov.


Organizačné info

 • Na webinár sa môžete pripojiť cez svoj telefón, tablet alebo notebook, nepotrebujete k tomu žiadne ďalšie technické vybavenie. 

 • Poľahky sa pripojíte prostredníctvom kódu z vašej zakúpenej vstupenky.

 • Môžete sa aktívne zapojiť a klásť otázky, webinár je ale zároveň určený aj pre tých účastníkov, ktorí chcú radšej len počúvať. 

 • Live stream webinára sa vysiela priamo vo vašom internetovom prehliadači na platforme Tootoot. Nie je preto potrebné nič inštalovať, ani sa niekde registrovať.

 • Zúčastniť sa ho môžete z pohodlia vášho domova alebo kancelárie.

 • Po odvysielaní webinára vám bude po dobu 7 dní okamžite k dispozícii jeho záznam na rovnakej webovej adrese s totožným prístupovým kódom.

 • Efektívnejšie využitie vášho času bez potreby cestovania.

 • Možnosti klásť otázky a komunikovať s lektorom webinára.

 • Na jeden vstup sa môže zúčastniť celá domácnosť.