Vytvorené: pred 3 týždňami

Čo pomáha deťom s Aspergerovým syndrómom?

Obsah

 • Ako sa cíti dieťa s Aspergerovým syndrómom v MŠ, ZŠ, SŠ?
 • Ako vníma našu bežnú komunikáciu?
 • Ako prežíva bežný deň, stresové situácie a ako vníma okolitý svet zo svojho pohľadu?
 • Čo robiť/nerobiť počas dištančného vzdelávania?
 • Čo môžeme robiť doma, v MŠ, ZŠ či SŠ, aby ľahšie zvládlo začlenenie do bežného sveta
 • Nahliadnutie do pocitov žiaka s AS
 • Bežné i výnimočné príbehy detí a žiakov s AS, s ktorými sa prednášajúca stretla vo svojej dlhoročnej praxi špeciálnej pedagogičky
 • Aké sú vhodné postupy pri začleňovaní detí s AS pri vzdelávaní v školách (materských, základných, stredných)
 • Čo uľahčí prácu s dieťaťom pedagógom, ale aj dieťaťu a jeho rodine
 • Postrehy a dobré rady lektorky k dištančnému vzdelávaniu

Približne polhodina bude vyhradená na otázky účastníkov/účastníčok.


Lektorka

PaedDr. Eva Gelányiová - špeciálna pedagogička, ktorá sa už 33 rokov venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Študovala na Univerzite Komenského v Bratislave, pôsobila v Špeciálnej základnej škole internátnej v Leviciach, vzdelávala deti s autizmom, prednášala na vysokej škole a absolvovala desiatky kurzov a seminárov. Je členka Asociácie špeciálnych škôl a poradní. Spoluautorka učebnice Slovenský jazyk a Pracovný zošit pre 4. ročník ŠZŠ (2006), spoluriešiteľka Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (2009), lektorka akreditovaného programu pre učiteľov Špecifické vývinové poruchy učeniam.

Od roku 2005 až po súčasnosť je zriaďovateľkou a riaditeľkou Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva v Leviciach.

Vo vydavateľstve INFRA Slovakia vydala postrehovú didaktickú hru BYSTRÍK, v spoluautorstve s I. Drangovou príručky pre žiakov: BYSTRÍKOVÁ POMÔCKA SLOVENSKÝ JAZYK a BYSTRÍKOVÁ POMÔCKA MATEMATIKA. Počas pandémie pripravila pre rodičov a pedagógov bezplatné PDF príručky: Bystríkove poruchy učeniaAladárov Aspergerov syndrómCypriánov svet s ADHDElizabet a jej výnimočnosť... 


Organizačné info

 • čas: 9.00 – 11.00
 • platforma: ZOOM
 • v deň konania webinára dostanú prihlásení link na pripojeni
 • cena vstupenky: 15 € s DPH/osoba
 • Každý prihlásený dostane e-mailom certifikát o účasti s informáciou o časovej dotácii - pre pegagógov do osobného portfólia (na certifikáte bude meno objednávajúceho, ak má byť iné, prosím, uveďte to do poznámky v objednávke)


30 august 2021
on-line, SK
EUR 15

Linky:

Čo pomáha deťom s Aspergerovým syndrómom?