Vytvorené: pred 8 mesiacmi
Cesty nádeje a hľadania zmyslu v životných krízach

X.česko-slovenská konferencia o logoterapii.

Po deviatich ročníkoch česko-slovenských konferencií o logoterapii (3.Viedenská psychoterapeutická škola – Viktor Frankl), pozývame všetkých absolventov výcvikov v logoterapii a existenciálnej analýze, študentov psychológie, pomáhajúcich profesií, a tiež záujemcov o tento kognitívnoexistenciálny psychoterapeutický prístup, na jubilejný desiaty ročník konferencie, ktorý sa uskutoční v priestoroch Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorá konferenciu organizačne zabezpečuje.

Konferencia priblíži prostredníctvom prednášok, workshopov a posterov témy, týkajúce sa nádeje, zmyslu života, zmyslu utrpenia, homo patient, kríz, zvládania a posttraumatického rozvoja.


Kredity

Za pasívnu účasť na obidvoch dňoch konferencie je možné získať cca 10 kreditov Slovenskej komory psychológov. Poplatok za kredity sa platí na mieste (jeden kredit = 0,30 €)

11 október -
12 október 2019
Bratislava, SK
EUR 35

Linky:

Cesty nádeje a hľadania zmyslu v životných krízach

O nás Tipy Podmienky