Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Bieda a zlyhanie otcov: kam sa stratili?

O dnešnom otcovi sa niekedy hovorí, že je slabý, na úteku, alebo stratený vo virtuálnom svete, pri čom úlohu autority a symbolu pevného poriadku dávno zavesil na klinec. Na druhú stranu však býva častejšie ochotný prejaviť svojim deťom bezpodmienečnú lásku, tráviť s nimi čas a učiť ich vyjadrovať svoje pocity. Je preto súčasná doba obdobím zlyhania otcov alebo ich renesanciou?

Obsah

Akú rolu by mal otec v rodine zastávať? Ako by mala vyzerať spolupráca medzi mužom a ženou? Aký je vplyv otca na výchovu detí, čo pre dieťa znamená existencia dobrého mužského vzoru a ako na ne vplýva jeho absencia? Spoznajte unikátnu a stále sa meniacu úlohu otcov vo výchove a zistite, že rozdiel medzi otcom a oteckom nie je iba v zopár písmenách! Známy lektor Jiří Halda počas svojej online prednášky, určenej pre ženy aj mužov, priblíži historický vývoj roly otca, od obdobia starovekého Ríma až po súčasnosť, a hovoriť bude aj o prechodových rituáloch a pocite osamotenia dnešných mladých mužov. Spoločne sa tiež pozrieme aj na vplyv nezvyčajného rozmachu technológií na otcovstvo, postupné sťahovanie do virtuálnej reality a nebezpečenstvá, ktoré tam na muža čakajú. 


Lektor

Mgr. Jiří Halda 

je učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd, lektor, rodinný terapeut a diagnostik. Špecializuje sa na deti predškolského veku. Zameriava sa predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskej zrelosti a procesov učenia. Je absolventom Pedagogickej fakulty v Hradci Králové a Univerzity Palackého v Olomouci. V rokoch 1993 – 2006 pôsobil ako učiteľ a špeciálny pedagóg na základných a špeciálnych školách a v Pedagogicko-psychologickej poradni v Olomouci. Od roku 2006 pôsobí ako lektor, diagnostik, intervent a personálny poradca.

12 júl 2021
Online, SK
EUR 9

Linky:

Bieda a zlyhanie otcov: kam sa stratili? | Webinár