Vytvorené: pred mesiacom

Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích – podzim 2021

Akreditovaná odborná konferencia, ČR


Z obsahu

 • hodnotenie žiakov – je prínosnejšie hodnotiť chyby alebo pokroky žiaka?
 • obdobie, kedy si žiaci so ŠVVP začnú uvedomovať svoju odlišnosť a musia sa s touto skutočnosťou a svojou diagnózou nejako vyrovnať.
 • ako nastoliť v triede prostredie, v ktorom sa všetci účastníci budú cítiť bezpečne a ich učenie bude efektívne
 • príklady krízových situácií, kedy sa škola dostáva do interakcie s verejnými inštitúciami ako polícia či súd, aké má v tomto vzťahu škola práva a povinnosti


Odpoludňajšie workshopy

 • gamifikácia – nástroj využitia hry pri učení a práci so školským kolektívom
 • bezpečný vzťah v triede
 • vyskúšanie si práce s pomôckami pre rozvoj sociálnych zručností detí


Komu je určená

 • asistentom pedagóga
 • učiteľom
 • vedeniu škôl
 • ďalšiu odbornú a zainteresovanú verejnosť


Lektor

Mgr. Lenka Bittmannová – ČR, špeciálna pedagogička


Organizačné info

 • Miesto konania konferencie: Priestory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha 1
 • V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude konferencia realizovaná v online podobe.
 • Konferencia bude akreditovaná MŠMT ČR
 • Zmena programu vyhradená