Vytvorené: pred 3 mesiacmi
Akreditovaný kurz Maxik- stimulačný program pre deti s odloženou školskou dochádzkou

Kurz v spolupráci s Českou republikou - MAXÍK - je je koncipovaný ako stimulačný program pre predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Účastníci sa naučia u detí rovnomerne posilňovať zložku motorickú, grafomotorickú a percepčnú. 


Program obsahuje 15 lekcií, ktoré sú zamerané na:

  1. Nácvik nových pohybových stereotypov – stabilný postoj – zvládnutie rovnováhy, správne sedenie, správna a zdravé dýchanie, úchop písacieho nástroja – fixy, pastelka, ceruzka, pero
  2. Rozvoj komunikačných zručností – všeobecný rozvoj pojmového myslenia a reči - správnej výslovnosti a tvorenia viet, porozumenie obsahu počutého – čo, kedy, kde, ako…má dieťa urobiť, všeobecné informácie o sebe, rodine, záujmoch (téma úvodného rozhovoru).
  3. Rozvoj dielčích funkcií v oblasti - zrakovej, sluchovej, priestorovej orientácie, intermodality, seriality
  4. Grafomotorické zručnosti – správny úchop písacieho nástroja, správne sedenie, kvalitná pohyblivosť všetkých kĺbov, ktoré sú potrebné k nácviku písania.
  5. Koncentrácia pozornosti - zameranie, udržanie a usmernenie pozornosti, sústredenie sa na zadanú úlohu.


Komu je určený

Kurz je pre odbornú verejnosť


Akreditácia

MŠMT ČR

O nás Tipy Podmienky