Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Ako pracovať so žiakom s poruchami príjmu potravy v školskom prostredí

Obsah

Hlbší pohľad na problematiku porúch príjmu potravy (PPP).

Ako PPP vznikajú, aké diagnózy patria na toto spektrum, aké sú symptómy, ktoré si môžu všimnúť učitelia a školskí psychológovia, ako môže školský psychológ pomôcť v rámci MD prístupu.

Teoretické základy o vzniku a fungovaní PPP v kombinácii s poznatkami z praxe o liečbe a prevencii tohto ochorenia, doplnené o pohľad a vnímanie človeka s osobnou skúsenosťou. 


Komu je určený

  • pre pedagogických a odborných zamestnancov v školských podporných tímoch
  • pre širokú verejnosť, ktorých téma zaujala
  • pre rodičov

 

Lektorky

Valentína Sediláková a Mgr. Mária Gajarská

Odborný pohľad psychologičky a terapeutky Márie Gajarskej bude dopĺňať skúsenosť a prežívanie peer konzultantky Valentíny Sedilekovej.Organizačné info

  • čas : 17:00 -19:00
  • ďalší možný termín na prihlásenie:  9.2.2023 o 17:00-19:00