Vytvorené: pred 2 týždňami
Ako postupovať pri poskytovaní požadovanej miery pomoci – úloha školského špeciálneho pedagóga
Tematické zameranie
Dvojdňový seminár je zameraný na jednotlivé kroky odborno-pedagogickej poradenskej činnosti, ktoré prispievajú k analýze školských problémov, získaniu dôvery účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu, zberu údajov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia
Získať aktuálne informácie o zmenách postavenia školského špeciálneho pedagóga v procese výchovy a vzdelávania; nadobudnúť zručnosti prvého kontaktu s klientom, vedenia rozhovoru, plánovania vlastnej činnosti v súlade s požiadavkami školského vzdelávacieho programu v oblasti výchovy a vzdelávania, špeciálno-pedagogickej intervencie poradenskej práce a spolupráce s inými odborníkmi.

Program seminára
  • Aktuálne zmeny v postavení školského špeciálneho pedagóga v procese výchovy a vzdelávania
  • Školský vzdelávací program ako súčasť práce školského špeciálneho pedagóga 
  • Ako začať – postupnosť krokov 
  • Prvý kontakt a vedenie rozhovoru 
  • Význam a možnosti depistáže 
  • Organizácia a plánovanie špeciálnopedagogických intervencií 
  • Úspech poradenstva v profesii školského špeciálneho pedagóga 

Komu je určený
  • školský špeciálny pedagóg (začínajúci alebo samostatný) MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázium

Lektor
Mgr. Teťana Ustohalová
Mgr. Mária Oľšavská

Organizátor
MPC RP Prešov

Iné info
Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ
Počet vzdelávacích hodín - 12, rozdelené do dvoch vzdelávacích dní (25.a 26.8.) so začiatkom prvý deň od 8.30 hod. a koncom druhý deň o 13.45 hod. 
O nás Tipy Podmienky